eventi

04.09.2021

Design Week 2021

12.04.2021

5VIE D'N'A 2021

24.11.2021 - 24.12.2021

PAR TERRE II

05.09.2021 - 10.09.2021

Unbound_cocktail party

13.04.2021 - 16.04.2021

D‘N’A Forum

17.06.2021 - 17.06.2021

GALLERIE APERTE 2021

06.09.2021 - 06.09.2021

NoPlà o NewPlà - Future Matters

15.04.2021 - 15.04.2021

TEC Turismo è Cultura